Årsmøte i DFMK

Det er på tide å samle draugene til årsmøte og nå er innkallingen sendt til alle medlemmer.
Årsmøtet blir avholdt i drauglokalet 7. februar 2017 klokken 19:00.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 29. januar. Innkallingen sendes alle medlemmer på e-post 1. februar. Og ikke glem, for å være stemmeberettiget til årsmøtet må du ha betalt medlemskontingenten. Gjør gjerne dette i god tid slik at det blir enkelt å holde oversikt. Merk innbetaling med navn og «årskontingent».

Kontingent: 2500,- for ordinært medlem, 1250,- for familiemedlem (samme bostedsadresse) og 400,- for støttemedlem. Førstegangsmedlemmer betaler halv kontingent første år.

Vel møtt!

Hilsen
Styret DFMK
Opprinnelig skrevet av: Kjersti Møller


Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem