Bassengtrening

Hver søndag og onsdag har Draugens medlemmer tilgang til alle bassengene i Husebybadet. Fra kl. 19:00-20:00 søndager samt onsdager fra kl. 21:00 -22:00, sammen med andre dykkere i Sør-Trøndelag. Vi følger Trondheim kommune sine skoleruter. UVR benytter dyp del på søndager og behovet vil variere iht studiene, men resten av bassenget OG hele badet er […]

Turrutiner i Draugen

Påmelding til turTurer annonseres via aktivitetslista, og det legges ut event med informasjon på klubbens interne facebook-side. Påmelding er gyldig når turen er betalt til klubbens konto 4202.48.03109. Betalingsfrist er normalt to uker før turen starter, men dette kan variere. Informasjon vil bli gitt i fbm hver enkelt tur. Husk å merke betalingen i meldingsfeltet […]

Sjekkliste bruk av båt

Under finner alle medlemmer en grei huskeliste over det vi må gjøre før vi drar på tur med Draugbussen, og ikke minst – hva som forventes at vi gjør når vi har vært på tur. Påse alltid at båten er i den stand du selv ønsker å finne den neste gang. DRAUGBUSSENGul koffert med nøkler, […]

Dykking i Draugen

Draugen arrangerer dykk ukentlig. Dykkingen skal tilpasses slik at alle, uansett erfaring, føler seg komfortable. To ganger i året settes det opp en liste med to dykkere som får tildelt sin «uke» (se aktivitetslista). Medlemmene må selv sjekke nettsidene for å finne ut når de er satt opp på dykking. I utgangspunktet foregår dykkingen søndager […]

Sikkerhetsregler for DFMK

Draugen Froskemannsklubb har utarbeidet et sett med sikkerhetsregler som alle medlemmer bør kjenne til. Reglene er laget for å ivareta din sikkerhet som dykker. 1) Det skal ved alle terminfestede klubbdykk være oppnevnt en dykkerleder. 2) Dykkerleder er suveren i sin avgjørelse på dykkestedet. 3) Det skal ved terminfestede dykkerturer føres logg ihht klubbens mal […]

Handlingsplan ved ulykke

Dersom det skulle skje en ulykke kan det være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg. Som hjelp i en stressende situasjon har Draugen FMK derfor utarbeidet en egen handlingsplan ved ulykke. Dykkeleder skal være oppnevnt før dykking startes. Dykkeleder har ansvaret for ledelse av alt redningsarbeid. ALLE dykkere må opp til overflaten (oppkallingssignal), […]

Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem