Turrutiner i Draugen

Påmelding til tur
Turer annonseres via aktivitetslista, og det legges ut event med informasjon på klubbens interne facebook-side. Påmelding er gyldig når turen er betalt til klubbens konto 4202.48.03109. Betalingsfrist er normalt to uker før turen starter, men dette kan variere. Informasjon vil bli gitt i fbm hver enkelt tur. Husk å merke betalingen i meldingsfeltet med navnet på deltager(e) og hvilken tur du betaler for.

Indiker gjerne på facebook-eventen om du tenker være med; det gjør det lettere for turarrangøren å planlegge. Vær obs på at noen turer kan ha begrensning på antall deltakere. Tursjefen holder interesserte deltakere oppdatert om dette.

Evt betalt turavgift refunderes ved avmelding før betalingsfristen. Etter at påmeldingsfristen har gått ut kan du ikke melde deg av og regne med å ikke måtte betale noe.


Hva er inkludert i turprisen?
Prisen på turen dekker mat, luft, båtturer og overnattingsplass. Alle turer skal gå så nært som mulig i balanse, med god kostnadskontroll og bra planlegging klarer vi å ha rimelige turer.

Kjøring til og fra skjer på spleising mellom de som sitter i bilen. De som sleper Draugbussen får dekket sin tur etter statens satser og dette belastes turen. For å slepe Draugbussen må du ha sertifikat i klasse BE. Vekt på slepet med full bensintank er ca 2400 kg.


Ikke-medlemmer på tur
Dersom du ikke er medlem i klubben kan du være med på tur likevel. Du får ikke garantert plass før etter at påmeldingsfristen er løpt ut, og kun dersom det da er ledige plasser. Du må også betale et påslag på 30% for å kompensere for at klubben gjennom tippemidler og bruk av utstyr indirekte sponser turen. Resten av betingelsene er som for medlemmer. I påsken har vi også et påslag for ikke-medlemmer, men det er mer moderat av hensyn til rekruttering og store familier med sporadiske dykkere.

Barn på tur
Avhengig av reisemålets egnethet og hva barn krever av sengeplass kan du ha med barn på turen. Dette avtales individuelt med tur. Det gjelder også prisen som er avhengig av hva vi må betale for barnet hos overnattingssted og hva de spiser. Ikke-dykkende barn er aldri med å betale for kostnader knyttet til dykking, kun det de koster ekstra å overnatte og bespise. I påsken har vi et spesielt fokus på lav pris for barn og ledsagere til egnet reisemål.

Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem