Handlingsplan ved ulykke

Dersom det skulle skje en ulykke kan det være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg. Som hjelp i en stressende situasjon har Draugen FMK derfor utarbeidet en egen handlingsplan ved ulykke.

 1. Dykkeleder skal være oppnevnt før dykking startes.
 2. Dykkeleder har ansvaret for ledelse av alt redningsarbeid.
 3. ALLE dykkere må opp til overflaten (oppkallingssignal), og ta seg til land/fartøy.
 4. ALL annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen. Alle som ikke er tildelt konkrete arbeidsoppgaver fra dykkeleder skal samle seg på et eget område og avvente situasjonen.
 5. VARSLING AV HJELPEAPPARATET IVERKSETTES. På dykkeleders ordre. (ihht Alarmplan)
 6. Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes, alternativt: Helikopterlandingsplass klargjøres og markeres, eksempelvis med røyk/lys (“ eks. day and nightflare”).
 7. Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes, alternativt: Helikopterlandingsplass klargjøres og markeres, eksempelvis med røyk/lys (“ eks. day and nightflare”).
 8. Dykkeleders stedfortreder overtar evt ansvaret på dykkestedet. Pasientens dykkeutstyr samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet.
 9. Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale seg til media før politiet har foretatt nødvendige avhør. Media skal bes om å henvende seg til politiet eller dykkeleder.

Medlemsfordeler

 • Båter

 • Fyllepanel

 • Klubbhus

Bli medlem