Draugen deltar i ryddeaksjonen

Tirsdag 24. mai kl 19:00 inviteres alle drauger til en idedugnad om ryddeaksjonen som vi har meldt oss på. Drauglederen holder et innledningsforedrag med filmvisning, og så åpner vi for å utveksle de gode ideene mens vi tygger på rykende varme vafler. Noen ildsjeler har allerede meldt sin interesse, men vi trenger flere!
NDF har fått 6 millioner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB som tiltak for et bedre miljø under vann, og tanken er at alle dykkeklubber skal gjennomføre egne aksjoner for å skape gode dykkeplasser i sitt eget nærmiljø, og som et ledd i en av de største miljøutfordringene vi har; marin forsøpling.

Draugen skal delta i høst og neste vår, men styret ønsker allerede nå å fastsette en plan for hvordan vi best kan få til en god ryddeaksjon. Hvem kan vi samarbeide med – Trondheim kommune, forskningsmiljø på NTNU, andre dykkeklubber, andre frivillige? Hvor skal vi rydde og hvor bredt skal vi gå ut – kan vi for eksempel samarbeide med en skole? En barnehage? På hvilken måte skal vi rydde? Og hva får vi tilført av midler? Vi synes det er viktig å delta i denne dugnadsinnsatsen, samtidig som vi ser at det bidrar til å løfte frem det positive rundt dykking.

Kom og bli med på et felles løft for miljøet og Draugen!
Opprinnelig skrevet av: Kjersti Møller


Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem