Årsmøtet 2013

I årsmeldingen for Draugen froskemannsklubb 2013 kommer det godt frem at vi er en dykkerklubb med høyt aktivitetsnivå, med mange aktive medlemmer og utstyr som gjør at vi sammen kan legge til rette for variert og trygg dykking.
Vi er en klubb som synes det er viktig med mangfold og åpenhet, og oppfordrer samtlige medlemmer til å viderutvikle egen dykkekompetanse, samtidig som sikkerhet skal stå i fokus. I løpet av 2013 arrangerte vi en rekke dykkerelaterte aktiviteter, fra søndagsdykk til turer, samtidig som det også har vært fokus på det sosiale.
I løpet av året har vi sett mange gode initiativ i klubben, men vi har også sett at vedlikehold av utstyr og båt krever tid, kompetanse og penger. Hvert enkelt klubbmedlems bidrag blir derfor ekstra viktig for at vi skal få den klubben vi ønsker Draugen skal være, så oppfordringen fra styret er klinkende klar; i 2014 må vi bli med på flere turer, trå til med sosiale arrangement, bidra med vedlikehold av utstyr og lokale, og ikke minst – ønske nye medlemmer velkommen. Vi er tross alt Norges beste dykkeklubb!
På årmøtet ble det valgt nytt styre, og vi ønsker følgende lykke til med arbeidet:
Roar Furuhaug (leder)
Eirik Kjos (nestleder/tursjef)
Linda Savkova (kasserer)
Kjersti Møller (sekretær)
Leif Kristiansen (styremedlem/barsjef)
Andreas Tung (varamedlem)
Referat fra årsmøtet finner du tilgjengelig under «dokumenter».
Opprinnelig skrevet av: Kjersti Møller


Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem