Nye funksjoner på DraugWEB

Nå kan du oppdatere informasjon om deg selv i medlemslista. Du kan også legge inn profilbilde.
Du må logge inn for å se på og endre informasjon i medlemslista. Det er bare din egen informasjon du kan endre på. Kun leder, sekretær og kasserer kan legge inn nye medlemmer og endre informasjon for andre.

For å oppdatere informasjon om deg selv trykker du på knappen [Vis Min profil] til høyre i menylinjen og etter dette på knappen [Rediger]. Følg senere anvisningene på siden du kommer til.

Når du oppdaterer [Sertifiseringsnivå] og [Antall dykk] vil disse automatisk bli regnet med i diagrammene på startsiden.
Opprinnelig skrevet av: Erlend Standal


Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem