Sikkerhetsregler for DFMK

Draugen Froskemannsklubb har utarbeidet et sett med sikkerhetsregler som alle medlemmer bør kjenne til. Reglene er laget for å ivareta din sikkerhet som dykker.

1) Det skal ved alle terminfestede klubbdykk være oppnevnt en dykkerleder.

2) Dykkerleder er suveren i sin avgjørelse på dykkestedet.

3) Det skal ved terminfestede dykkerturer føres logg ihht klubbens mal (se Draugweb under Medlemssider/Dokumenter). Dykkeleder er ansvarlig for at dette blir gjort. Logg lagres i egen mappe i klubbens lokaler etter avsluttet tur.

4) Det kreves godkjent dykkersertifikat for dykking i klubbregi.

5) Dykking utover dokumentert kompetanse/erfaring er ikke tillatt i klubbregi.

6) Solodykking er ikke tillatt i klubbregi.

7) Ved terminfestede klubbdykk skal O2 og førstehjelpsutstyr alltid tas med til dykkestedet. Dykkeleder er ansvarlig for at dette er tilgjengelig.

8) Ved dykking fra båt skal vi alltid benytte dykkerflagg.

9) Klubbens alarmplan og handlingsplan for ulykker skal alltid være med til dykkestedet. Disse ligger sammen med O2 og førstehjelpsutstyr.

10) Alle dykkere skal ved dykking i klubbregi ha minimum to separate systemer for å skaffe seg positiv oppdrift i overflaten.

11) Ved dykking i klubbregi skal det benyttes utstyr tilpasset dykking i nordiske farvann.

12) Det er ikke tillatt å nyte rusmidler før dykking i regi av klubben. Dykkeleder har full rett til å nekte dykkere å dykke ved slike tilfeller.

Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem