Dykking i Draugen

Draugen arrangerer dykk ukentlig. Dykkingen skal tilpasses slik at alle, uansett erfaring, føler seg komfortable. To ganger i året settes det opp en liste med to dykkere som får tildelt sin «uke» (se aktivitetslista). Medlemmene må selv sjekke nettsidene for å finne ut når de er satt opp på dykking.

I utgangspunktet foregår dykkingen søndager kl. 12, men dykkerene har anledning til å endre tidspunkt og dag. Dette for at det skal passe dere best den uka dykkeparene er satt opp.

Dykkeparene som arrangerer dykkingen er ansvarlig for å ta med O2-koffert og koffert med dykkelogg og NDF sin «Felles dykkelogg/Alarmplan».

Dykkeansvarlige kan sende epost, legge ut på draugsiden-intern (Facebook) eller en tekstmelding (send «Draugmelding» til Trond Einar), som videreformidler denne til medlemmene. Info kan feks inneholde:

  • beskrivelse av dykkemål
  • tid og sted for oppmøte
  • opplysninger om eventuell plassbegrensning (ved bruk av båt)
  • eventuelt krav til tilbakemelding til dykkevakt fra dem som ønsker å delta

Dersom dykkeparene som er satt opp ikke har anledning til å stille er de selv ansvarlig for å skaffe erstatter/bytte med andre.

Dykkingen skal gjennomføres i henhold til klubbens sikkerhetsregler.

Godt dykk!

Medlemsfordeler

  • Båter

  • Fyllepanel

  • Klubbhus

Bli medlem