ID: passord:
STATISTIKK
Antall medlemmer: 60
Medlemmer online: 0
Gjester online: 21
Sertifiseringsnivå


 • Ikke oppgitt (16)
 • Fridykker (0)
 • OWD/CMAS* (0)
 • AOWD/CMAS** (24)
 • Divem./CMAS*** (15)
 • Instruktør (5)

TEKNISK SERTIFISERING
Ja: 21
Nei/Ikke oppgitt: 39
Antall dykk


 • Ikke oppgitt (14)
 • 0-25 (0)
 • 26-50 (2)
 • 51-100 (0)
 • 101-250 (9)
 • 251-500 (10)
 • 501-1000 (15)
 • 1000+ (10)