ID: passord:
STATISTIKK
Antall medlemmer: 51
Medlemmer online: 0
Gjester online: 19
Sertifiseringsnivå


 • Ikke oppgitt (13)
 • Fridykker (0)
 • OWD/CMAS* (0)
 • AOWD/CMAS** (19)
 • Divem./CMAS*** (14)
 • Instruktør (5)

TEKNISK SERTIFISERING
Ja: 19
Nei/Ikke oppgitt: 32
Antall dykk


 • Ikke oppgitt (11)
 • 0-25 (0)
 • 26-50 (1)
 • 51-100 (0)
 • 101-250 (7)
 • 251-500 (10)
 • 501-1000 (12)
 • 1000+ (10)